Management & Advies

Gerda van Veen heeft ruime ervaring in management en advisering, met name binnen de zorg. Haar inspirerende wijze van leiding geven zet mensen in beweging. Gerda van Veen is gericht op samenwerking en altijd op zoek naar win-win situaties. Ze ziet kansen en verbindt vanuit strategisch denken de klant, werknemer en organisaties met elkaar

Gerda van Veen rondde in 1997 de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening cum laude af en volgde in 2012 / 2013 de opleiding Hoger Management voor Zorg en Welzijn van het ISBW. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op het optimaal implementeren van de jaardoelen in de organisatie en het reduceren van overheadkosten en werd beloond met een acht.

Gerda van Veen pionierde in het opzetten en uitbreiden van stichting Terwille (GGZ verslavingszorg). Tevens was zij binnen de organisatie werkzaam als teamleider, manager en MT lid. Ze heeft ruime ervaring in het opzetten van nieuwe projecten zoals het Mirtehuis en het Graceland Festival.

Gerda van Veen is in te zetten als manager en adviseur binnen uw zorgorganisatie. In een gesprek wordt gekeken wat de vraag is van de organisatie en wordt er naar een passend aanbod gekeken.
Neem telefonisch contact op via
06 57 31 34 91 of klik hier om een bericht te verzenden

Wilt u contact opnemen met Gerda van Veen Management Advies & Coaching?

Stuur een e-mail

of bel 06 57 31 34 91

Uitgevoerde opdrachten:

  • 2015 tot heden; Opzetten, besturen en dagelijkse leiding Graceland Festival, zie www.gracelandfestival.nl
  • 2018: opzetten en implementeren van beschermde woonvorm met dagbehandeling op locatie voor vrouwen die vastgelopen zijn in destructieve patronen, Mirtehuis
  • 2017: onderzoeken, adviseren en implementeren samenwerking Het Passion en Terwille GGZ
  • 2016: projectmanagement arbeidsintegratie voor ex-prostituees, zie www.raamnaarbaan.nl
    2016: adviesrapportage Horeb met betrekking tot financiën 2016 en HKZ
  • 2015: projectmanagement ketenpartners midden Nederland bij  GGZ Terwille
  • 2015; projectmanagement vernieuwing anonieme e-hulp bij GGZ Terwille , zie www.doe-relegs.nl en www.ask-terwille.nl
  • 2015: training voor studenten Hogeschool Windesheim met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de GGZ
  • 2015/2016: interim management op Horeb, woon en leefgemeenschap voor verslaafde mannen, onderdeel van de Hoop GGZ
Contact met Gerda